ASTRONOMIJA

ASTRONOMSKO OPAZOVANJE

 

(dan bo izbran glede na vreme)

Panorama Ptuj (na vrhu)

Informacije: kristina.pajek@guest.arnes.si

*z udeležbo na opazovanju pridobite 2 uri za OIV

 

Termini fizikalnega krožka

SKUPINA I (MEHANIKA) je vsak torek ob 7.10 v učilnici 7

SKUPINA II (TOPLOTA,  ELEKTRIKA ) je vsako drugo sredo ob 7.1o, zaćnemo januarja 2024.   

SKUPINA III (vsa poglavja), po dogovoru

Krožek poteka v učilnici 2.

Informacije na :

viktor.vidovic@guest.arnes.si

 

Državno tekmovanje iz fizike 2024

13. 4. 2024 je na Gimnaziji Vič potekalo državno tekmovanje srednjih šol v znanju fizike.

Opis ni na voljo
Gimnazija Vič

Tokratnega, že 62. državnega tekmovanja v fiziki za srednje šole, se je udeležilo skupno 142 dijakov iz slovenskih srednjih šol, ki so zbrali dovolj točk v osmih regijskih izbirnih tekmovanjih. V skupini I je tekmovalo 54, v skupini II 43 in skupini III 45 tekmovalcev. Tekmovanje organizira Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Tekmovanje je nadzirala 20-članska državna tekmovalna komisija, katerega vodja tekmovanja je dr. Jurij Bajec. Ostali člani so študentje fizike in bivši udeleženci fizikalnih olimpijad.

Opis ni na voljo

Državnega tekmovanja se je udeležil le Tomaž Holc iz 3.d, Miha Vaupotič iz 2.b, pa se zaradi šolske ekskurzije v Pariz ni mogel udeležiti.

Tomaž je reševal naloge v II. skupini, to so naloge iz poglavja elektrike in toplote.

V zelo močni konkurenci je Tomaž Holc dosegel 30 točk od možnih 40, kar je bilo tudi največ med vsemi tekmovalci skupine II. Tako je dosegel prvo mesto v državi in dobil tudi prvo nagrado (DMFA). Osvojil je tudi zlato Stefanovo priznanje.

Opis ni na voljo
Tomaž Holc iz 3.d

Priznanje za vrhunski dosežek izrekamo tudi s strani aktiva fizikov. Tomaž je izjemen tudi na drugih predmetnih področjih in posega po najvišjih uvrstitvah. Naši dijaki imajo na urniku le dve uri fizike tedensko. Nekateri tekmovalci, iz drugih šol, predvsem iz mednarodnih oddelkov slovenskih gimnazij, pa kar 5 ur. Zato je že vsaka uvrstitev na državno tekmovanje iz fizike izjemen uspeh. Upamo, da bo Tomaž tudi naslednje leto, v skupini III, uspel doseči tako vrhunski rezultat in se uvrstiti v olimpijsko ekipo.

Čestitam!

Viktor Vidovič, profesor fizike

Regijsko tekmovanje iz fizike 2024

V sredo, 13. 3. 2024, smo se z našimi nadobudnimi mladimi fiziki tudi letos udeležili regijskega tekmovanja iz fizike na Prvi Gimnaziji Maribor.

Tekmovalo je okrog 100 tekmovalcev iz regije med Mariborom in Lendavo. Naša skupina dvanajstih dijakov so reševali naloge v skupini I, II in III. Sicer dijaki v skupini I rešujejo naloge iz mehanike, v II. skupini naloge iz toplote in elektrike in v III. skupini naloge iz vseh področij fizike.

Naloge so bile tudi letos zelo težke, vendar je kljub temu štirim našim dijakom uspelo doseči dovolj točk za bronasto Stefanovo priznanje. V skupini I so tekmovali Miha Vaupotič in Urh Milošič iz 2. b ter Tomaž Režek iz 2. c. Tomaž Holc iz 3. d je tekmoval v skupini II. Miha Vaupotič in Tomaž Holc sta si delila prvo mesto v svojih tekmovalnih skupinah in sta se po doseženih točkah uvrstila na 59. državno tekmovanje iz fizike, ki bo v soboto, 13. 4. 2024, na Gimnaziji Vič v Ljubljani. Tudi Urh Milošič in Tomaž Režek sta bila zelo blizu uvrstitvi na državno tekmovanje. Zmanjkala jima je le ena točka.

Z zadovoljstvom ugotavljam, da je smiselno nadaljevati s fizikalnim krožkom, saj dijaki lahko le pri krožku dovolj poglobijo fizikalne vsebine iz redne snovi. Spoznavamo pa tudi nekatere nove fizikalne zakonitosti, ki sploh niso v gimnazijskem učnem programu za fiziko. Dobro bi pa bilo povečati število ur iz dosedanje ene na vsaj dve uri tedensko.

Pripravil

Viktor Vidovič, profesor fizike

Šolsko tekmovanje iz fizike ČMRLJ 2023

V četrtek, 8. 11. 2023 smo v prostorih naše gimnazije organizirali tekmovanje iz fizike Čmrlj. Tekmovanja se lahko udeležijo dijaki 1. letnika srednje šole oziroma dijaki, ki se prvo leto učijo fiziko na srednješolski stopnji. Naloge so izbirnega tipa in jih je praviloma 20. Pri vsaki je praviloma pet možnih odgovorov (A, B, C, D, E). Na tekmovanju v znanju fizike Čmrlj pridejo v poštev vse fizikalne vsebine iz naravoslovja ter vsebine fizike iz 8. in 9. razreda, vključno z izbirnimi vsebinami.

Ta slika ima prazen alt atribut; ime datoteke je SLIKA_TEKMOVALCEV_2020-1024x768.jpg


Od prijavljenih 52 dijakov je tekmovalo le 21 dijakov prvih letnikov. Čas reševanja nalog je bil 60 minut. Nekatere naloge so bile težke in so zahtevala dobro predznanje fizike iz osnovne šole. Nekaj je bilo tudi takih, ki so zahtevale le splošno fizikalno razgledanost. Šele po treh tednih smo prejeli dokončne, uradne rezultate. Državna tekmovalna komisija DMFA se je odločilo, da 7 naših najboljših tekmovalcev nagradi z bronastim Stefanovim priznanjem. Dobitniki bronastih priznanj so:
Tobija Lakić (1. d), Taj Cvetko Prejac (1. b), Oskar Hodnik (1. d), Patrik Desku (1. d), Matic Obreht (1. d), Brin Kozel Tole (1. d) in Ela Vidovič (1. d).
Prvo mesto je dosegel Tobija Lakić , drugo Taj Cvetko Prejac in tretje Oskar Hodnik.
Čestitamo!

Pripravil

V. Vidovič, prof. fiz.

Eksperimentalne vaje, matura 2021/22

Seznam vaj in navodila za dijake v  PDF obliki 

Osnovna navodila za dijake

1.    Določanje prožnostnega modula

2.    Absorbcija žarkov gama

3.    Merjenje valovne dolžine svetlobe z uklonsko mrežico

4.    Določanje optimalnih pogojev za delovanje sončnih celic

5.    Merjenje kapacitete kondenzatorja

6.    Vsiljeno nihanje električnega nihajnega kroga

7.    Merjenje težnega pospeška s težnim nihalom

8.    Merjenje magnetnega polja s Hallovim merilnikom

9.    Karakteristika žarnice in termistorja

10. Merjenje goriščne razdalje leče

11. Polnenje_in _praznenje_kondenzatorja

12. Merjenje toplote in specifične toplote snovi

Razpored opravljanja eksperimentalni vaj – Gimnazija Ptuj

Razpored opravljanja eksperimentalni vaj – SŠC Ptuj

Varnostno navodilo za opravljanje eksperimentalnih vaj

Primer poročila o vaji za oddajo

Oblika glave in noge poročil  (PDF)

Državno tekmovanje iz fizike 2021

24. 4. 2021 je na Gimnaziji Kranj potekalo državno tekmovanje srednjih šol v znanju fizike. Tokratnega, že 59. državnega tekmovanja v fiziki za srednje šole, se je udeležilo skupno 124 dijakov iz slovenskih srednjih šol, ki so se uspeli najvišje uvrstiti v osmih regijskih izbirnih tekmovanjih. V skupini I je tekmovalo 39, v skupini II 43 in skupini III 42 tekmovalcev. Tekmovanje organizira Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Tekmovanje je nadzirala 20-članska državna tekmovalna komisija, katere predsednik je dr. Bojan Golli, vodja tekmovanja pa dr. Jurij Bajec. Ostali člani so študentje fizike in bivši udeleženci fizikalnih olimpijad.

Državnega tekmovanja so se udeležili dijaki Maja Leskovar (3.b), Matija Berden Strelec (3.a), Matej Kolednik (4.d) in Gal Zmazek (4.c), ki so bili naši najboljši tekmovalci na letošnjem regijskem tekmovanju iz fizike.

Maja in Matija sta reševala naloge v II. skupini, to so naloge iz poglavja elektrike in toplote. Matej in Gal pa sta reševala naloge v III. skupini, kjer so naloge iz vseh poglavij srednješolske fizike.

V zelo močni konkurenci je Matija Berden Strelec dosegel 38 točk od možnih 40, kar je bilo tudi največ med vsemi tekmovalci skupine II. Tako je dosegel prvo mesto v državi in dobil tudi prvo nagrado (DMFA). Osvojil je tudi zlato Stefanovo priznanje. Maja, Matej in Gal so dosegli srebrno Stefanovo priznanje.

Gal Zmazek se je uvrstil med dvanajsterico najboljših v skupini III, ki se bodo udeležili Izbirnega tekmovanja iz fizike, kjer se tekmovalci borijo za uvrstitev med osmerico najboljših, ki se potem po doseženih rezultatih razvrščajo na Evropsko ali Mednarodno fizikalno olimpijado.

Priznanje za vrhunski dosežek izrekamo tudi s strani aktiva fizikov, kajti naši dijaki imajo na urniku le dve uri fizike tedensko. Nekateri tekmovalci, predvsem iz mednarodnih oddelkov slovenskih gimnazij, pa kar 5 ur. Zato je že vsaka uvrstitev na državno tekmovanje iz fizike izjemen uspeh. Upamo, da se bo Galu Zmazku uspelo uvrstiti v olimpijsko ekipo.

Čestitam!

Viktor Vidovič, profesor fizike

Regijsko tekmovanje iz fizike 2021

V petek, 9. 4. 2021, ob 14. uri so naši dijaki tekmovali na Regijskem tekmovanju iz fizike na Gimnaziji Murska Sobota. Tekmovanje je bilo prvič v zgodovini izpeljano virtualno, preko orodja ZOOM. Na regijsko tekmovanje je bilo prijavljeno 128 tekmovalcev iz celotne regije med Mariborom in Lendavo. Žal se kar nekaj naših odličnih in perspektivnih tekmovalcev ni uspelo vključiti na tekmovanje, zaradi tehničnih težav na omrežju. Nekaj dijakov pa je tik pred tekmovanjem zbolelo.

Društvo matematikov, fizikov in astronomov (DMFA) naši regiji, kamor spadajo šole Spodnjega Podravja in Prekmurja, že nekaj let dodeljuje le 18 možnih udeležencev na državnem tekmovanju iz fizike. To pomeni, da se na državno tekmovanje uvrstijo resnično najboljši dijaki. Dijaki so tekmovali  v I., II. in III. tekmovalni skupini.  V skupina I (mehanika) so tekmovali dijaki Sandro Čeh (1. š),  Barbara Kropec (1. b) in Tin Šoškič (1. a). V skupini II  (toplota in elektrika) so tekmovali Maja Leskovar (3. b), Matija Berden Strelec (3. a), Nina Krajnc (3. d), Uroš Ber (3. b) in Niko Ogrizek (3. b). V skupini III (vsa poglavja fizike) so tekmovali Vida Glatz (4. d),  Matej Kolednik (4. d),  Jaka Horvat (4. c),  Lovro Lozinšek (4. c) in Gal Zmazek (4. c). Naloge so bile tudi letos izjemno težke, zato je bilo malo prejemnikov bronastih Stefanovih priznanj. Prejeli so jih Maja Leskovar, Matija Berden Strelec, Matej Kolednik in Gal Zmazek.

Vsi štirje so dosegli dovolj točk, da so se uvrstila na državno tekmovanje iz fizike, ki bo tokrat na Gimnaziji Kranj. Matija Berden Strelec je v svoji tekmovalni skupini dosegel najboljši rezultat.

Čestitam!

Viktor Vidovič

Šolsko tekmovanje iz fizike ČMRLJ 2020

V četrtek, 8. 10. 2020 smo v prostorih naše gimnazije organizirali tekmovanje iz fizike Čmrlj. Tekmovanja se lahko udeležijo dijaki 1. letnika srednje šole oziroma dijaki, ki se prvo leto učijo fiziko na srednješolski stopnji. Naloge so izbirnega tipa in jih je praviloma 20. Pri vsaki je praviloma pet možnih odgovorov (A, B, C, D, E). Na tekmovanju v znanju fizike Čmrlj pridejo v poštev vse fizikalne vsebine iz naravoslovja ter vsebine fizike iz 8. in 9. razreda, vključno z izbirnimi vsebinami.


Od prijavljenih 46 dijakov je tekmovalo 40 dijakov prvih letnikov. Čas reševanja nalog je bil 60 minut. Nekatere naloge so bile težke in so zahtevala dobro predznanje fizike iz osnovne šole. Nekaj je bilo tudi takih, ki so zahtevale le splošno fizikalno razgledanost. Šele po jesenskih počitnicah smo prejeli dokončne, uradne rezultate. Državna tekmovalna komisija DMFA se je odločilo, da 14 naših najboljših tekmovalcev nagradi z bronastim Stefanovim priznanjem. Dobitniki bronastih priznanj so:
Barbara Kropec (1. a), Aljaž Habjanec (1. c), Luka Draguš Turin (1. š), Nuša Krapša (1. c), Lea Polanec (1. c), Tin Šoškič (1. a), Rok Cesar (1. a), Neli Orešek (1. b), Filip Fras ( 1. š), Tamara Slanič (1. c), Hana Skrbinšek (1. c), Anđela Kostič (1. a), Sara Merc (1. c) in Venessa Repič (1. c).
Prvo mesto je dosegla Barbara Kropec , drugo Aljaž Habjanec in tretje Luka Draguš Turin.
Čestitamo!

Pripravil
Viktor Vidovič, profesor fizike.

Šolsko tekmovanje iz fizike , 2020

V sredo, 5.2.2020, ob 13 uri, je aktiv fizikov na Gimnaziji Ptuj organiziral šolsko tekmovanje iz fizike. Dijaki so reševali naloge v treh tekmovalnih skupinah.

This image has an empty alt attribute; its file name is 84812789_1193204670885952_1802507468148834304_o-1024x768.jpg

V I. skupini so reševali naloge iz mehanike, v II. skupini iz toplote in elektrike in v III. skupini so reševali naloge iz snovi vseh področij srednješolske fizike. V prvi skupini so tekmovali dijaki prvih in drugih letnikov, v drugi, dijaki tretjih in v tretji skupini dijaki četrtih letnikov.
Tekmovalne naloge za šolsko tekmovanje so pripravili bivši uspešni tekmovalci na državnih tekmovanjih in fizikalnih olimpijadah. Končna izbira nalog pa je odločitev predsednika tekmovalne komisije za fiziko, dr. Bojana Gollija.

Na tekmovanju so lahko uporabljali le formule DMFA , neprogramibilni kalkulator in geometrijsko orodje. Tekmovanje je potekalo v učilnicah O in 7. Kljub boleznim in drugim višjim silam, je tekmovalo vsaj 40 dijakov od 49 prijavljenih. Kar precejšnja udeležba dijakov na tekmovanju kaže, da postaja fizika med dijaki vse bolj popularna. Seveda si želimo še večje številke.

This image has an empty alt attribute; its file name is 84706862_1193624554177297_7056387523638984704_o-2.jpg

Temeljni cilj aktiva fizikov je, da dijaki še v večjem številu izbirajo fiziko na splošni maturi. Po pregledu predmetnika fakultet lahko vidimo, da ima skoraj 70 % fakultet v redmetniku fiziko vsaj eno leto, tehnične fakultete pa celo v treh letnikih. Tudi FB skupina Fizika na Gimnaziji Ptuj je namenjena za večjo popularizacijo fizike na naši šoli. Naša gimnazija je odlično opremljena z eksperimentalno opremo, s katero lahko vedoželjne dijake odlično pripravimo na splošno maturo. Tekmovanja iz fizike na vseh nivojih tudi pripomorejo do boljših rezultatov na maturi.

Dragi tekmovalci, v nekaj dneh bodo znani rezultati tekmovanja, ki bodo objavljeni na strežniku DMFA. Najboljši reševalci fizikalnih nalog na tem tekmovanju in vzorni reševalci domačih nalog pri fizikalnem krožku, se bodo uvrstili na Regijsko tekmovanje iz fizike, ki bo tokrat na Gimnaziji Murska Sobota.

Pripravil

Viktor Vidovič , prof.fizike.

Fizikalno tekmovanje Čmrlj, 2019

V sredo, 9. 10. 2019 smo v prostorih naše gimnazije organizirali tekmovanje iz fizike Čmrlj. Tekmovanja se lahko udeležijo dijaki 1. letnika srednje šole oziroma dijaki, ki se prvo leto učijo fiziko na srednješolski stopnji.  Naloge so izbirnega tipa in jih je praviloma 20. Pri vsaki je praviloma pet možnih odgovorov (A, B, C, D, E). Na tekmovanju v znanju fizike Čmrlj pridejo v poštev vse fizikalne vsebine iz naravoslovja ter vsebine fizike iz 8. in 9. razreda, vključno z izbirnimi vsebinami.

Od prijavljenih 60 dijakov je tekmovalo 47 dijakov prvih letnikov. Čas reševanja nalog je bil 60 minut. Nekatere naloge so bile težke in so zahtevala dobro predznanje fizike iz osnovne šole. Nekaj je bilo tudi takih, ki so zahtevale le splošno fizikalno razgledanost. Šele po jesenskih počitnicah smo prejeli dokončne, uradne rezultate. Državna tekmovalna komisija DMFA se je odločilo, da 19 naših najboljših tekmovalcev nagradi z bronastim Stefanovim priznanjem. Dobitniki bronastih priznanj so: Luka Hodnik (1.a), Luka Jeza (1.a), Aljaž Ajdič (1.dš), Jaka Ljubec (1.a), Jaka Horvat (1.c), Tjan Novak (1.c),  Larisa Gragar (1.a), Barbara Tement (1.c),  Marcel Lorber (1.dš), Evelina Palushaj (1.c), Vasja Koren (1.c), Tita Majerič (1.c), Mojca Pulko (1.a), Jan Benko (1.c), Žiga Miha Erjavec (1.a), Žan Godec (1.c), Luka Habjanič (1.dš), Nastja Klep (1.b) in Sanja Krajnc (1.a)

Slika 1.  Dobitniki bronastih priznanj na letošnjem tekmovanju Čmrlj (žal jih devet manjka)

Največ točk sta dosegla Luka Hodnik in Luka Jeza in si tako delita prvo mesto.

Čestitamo!

Pripravil

Viktor Vidovič, prof. fizike.

ASTRONOMSKO OPAZOVANJE 6. 6. 2019

V četrtek, 6. junija 2019 smo izpeljali astronomsko opazovanje. Ker smo morali počakati na zahod Sonca, smo se na vrhu Panorame dobili ob 21.30. Kljub pozni uri se je zbralo veliko število dijakov, ki je z zanimanjem opazovalo jasno nebo. Vseh udeležencev je bilo 35. Pogled skozi teleskop je usmerjal laborant Ervin Sedlašek, strokovna podpora opazovanju pa sva bila profesorja fizike na Gimnaziji Ptuj Viktor Vidovič in Kristina Pajek.

This image has an empty alt attribute; its file name is opazovanje_panorama_2019-1.jpg
Slika 1. Pričakovanje nočnega spektakla ( foto Gašper Polanec)

Na pozno spomladanskem nebu smo opazovali Luno in njene kraterje, Jupiter, meglico Ring nebula, galaksijo M81. Opazovali pa smo tudi ozvezdja Veliki in mali voz, Volar, Lev, Herkul, Labod, Devica. O vseh teh smo obdelali tudi grško mitizacijo ter spoznali od kod poimenovanja posameznih ozvezdij.

Dotaknili smo se tudi problema svetlobnega onesnaževanja, ki bistveno vpliva na astronomska opazovanja, predvsem pa na živa bitja in naravo.

Dijaki so bili nad opazovanjem navdušeni in so že izrazili željo po ponovni izvedbi v katerem drugem letnem času, ko bo na nebu moč opazovati druga telesa in ozvezdja.

Pripravila Kristina Pajek, profesorica fizike.

Državno tekmovanje iz fizike 2019

Državno tekmovanje iz fizike, Maribor 2019

6. 4. 2019, je v  na 2. Gimnaziji Maribor potekalo državno tekmovanje srednjih šol v znanju fizike. Tokratnega, že 57. državnega tekmovanja iz fizike za srednje šole, se je udeležilo skupno 140 dijakov iz slovenskih srednjih šol, ki so bili najboljši na regijskih izbirnih tekmovanjih. Tekmovanje organizira Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Tekmovanje je nadzirala 20-članska državna tekmovalna komisija, katere predsednik je dr. Bojan Golli, vodja tekmovanja pa dr. Jurij Bajc. Ostali člani so študentje fizike in bivši udeleženci fizikalnih olimpijad.

Jan Fakin in Gal Zmazek .

Državnega tekmovanja sta se udeležila Gal Zmazek iz 2.c in Jan Fakin iz 2.d, ki sta bila naša najboljša tekmovalca na letošnjem regijskem tekmovanju iz fizike. Gal je reševal naloge  v II. skupini, iz poglavja elektrika in toplota, Jan pa v I. skupini, iz poglavja mehanika. V zelo močni konkurenci sta se uvrstila v zgornjo tretjino najboljših in dosegla srebrno Stefanovo priznanje. Galu je zmanjkalo le štiri točke do zlatega Stefanovega priznanja. Njegov dosežek je še posebno vrhunski, saj je tekmoval v skupini, ki jo običajno rešujejo dijaki tretjih letnikov srednjih šol.

V imenu aktiva fizikov čestitke obema!

Viktor Vidovič, profesor fizike

Regijsko tekmovanje iz fizike, Maribor 2019

V petek, 15. 3. 2019, smo se z našimi nadobudnimi mladimi fiziki tudi letos udeležili regijskega tekmovanja iz fizike na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru. Tekmovalo je okrog 140 tekmovalcev iz regije med Mariborom in Lendavo. Društvo matematikov, fizikov in astronomov je naši regiji prisodilo le 19 udeležencev na državnem tekmovanju. To pomeni, da se uvrstijo le resnično najboljši dijaki. Tekmovali smo v skupini I, II in III. Dijaki v skupini I rešujejo naloge iz mehanike, v II. skupini naloge iz toplote in elektrike in v III. skupini naloge iz vseh področij fizike.

Naši tekmovalci s profesorico Kristino Pajek in študentom fizike Mitjem Kostanjevcem, ki sta poskrbela, da so bili tekmovalci pravočasno na tekmovanju.

Naloge so bile tudi letos zelo težke, vendar je kljub temu štirim našim dijakom uspelo doseči dovolj točk za bronasto Stefanovo priznanje. V skupini I so tekmovali Jan Fakin, Matej Kolednik iz 2. d in Matija Berden Strelec iz 1. a. Gal Zmazek iz 2. c pa je tekmoval v skupini II. Jan Fakin in Gal Zmazek sta se po doseženih točkah uvrstila na 57. državno tekmovanje iz fizike, ki bo v soboto 6. 4. 2019 na 2. Gimnaziji Maribor. Glede na to, da naši dijaki tekmujejo skupaj z dijaki mednarodne gimnazije, ki imajo v učnem programu pet ur fizike, dijaki splošnih gimnazij pa le dve, si zaslužijo pohvalo in iskrene čestitke.

Z zadovoljstvom ugotavljam, da je smiselno nadaljevati s fizikalnim krožkom, saj dijaki lahko le pri krožku dovolj poglobijo fizikalne vsebine iz redne snovi. Spoznavamo pa tudi nekatere nove fizikalne zakonitosti, ki sploh niso v gimnazijskem učnem programu za fiziko. Kazalo bi pa povečati število ur iz dosedanje ene na vsaj dve uri tedensko.

Pripravil

Viktor Vidovič, profesor fizike