Home » Aktiv

Aktiv

Viktor Vidovič

Viktor Vidovič, profesor

Nekdanji dijak ptujske gimnazije, diplomiral na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Fiziko
na Gimnaziji Ptuj poučujem od leta 1985.  Svoj prosti čas posvečam ustvarjanju spletne strani,  fizikalalnim problemom, tekmovanjem iz fizike, …

 

 

 

 

 

Kristina Pajek

Kristina Pajek, profesor

Diplomirala na Fakulteti za naravoslovje in matematiko. Delovno mesto učitelja fizike je nastopila 1.marca 2019.

 

 

 

 

 

 

 

Ervin Sedlašek

Ervin Sedlašek, laborant

Maturiral na SERŠ v Mariboru, kjer je pridobil poklic elektroteknika, šibki tok. Laborantsko delo opravlja od leta 1985. Za potrebe pouka pripravlja demonstracijske poskuse, sestavlja eksperimentalne vaje za dijake, popravlja uničene instrumente, marsikdaj improvizira in ustvari skoraj nemogoče. Ob prostem času uživa med tamburaši na Vidmu.

 

 

 

 

Janez Bezjak, 1946 – 2019

Poučeval fiziko v obdobju od l. 1987 – 2012, ko je bil tudi upokojen.