Home » Izbirne skupine za maturo iz fizike

Izbirne skupine za maturo iz fizike

skupina_leto_2013
Slika 5: Generacija maturantov letnika 2013 (manjkata Rok Kajzer in Tom Rakuša) 
Slika 3. Generacija maturantov letnika 2010/11
Slika 3. Generacija maturantov letnika 2010/11
Slika 2: Generacija maturantov letnika 2009/10
Slika 2: Generacija maturantov letnika 2009/10
Slika 1: Generacija maturantov letnika 2007/08 (nepopolna zasedba)
Slika 1: Generacija maturantov letnika 2007/08 (nepopolna zasedba)