Home » Informacije » Prostori

Prostori

Fizikalna učilnica je sodobno opremljena in omogoča kvaliteten pouk fizike. Opremljena je z vsemi potrebnimi učili, ki omogočajo izvajanje fizikalnih poizkusov.
Učenci spoznavajo fizikalne zakonitosti v naravi in jih z eksperimentom dokazujejo. Fizikalnica ima osnovno opremo: bela magnetna tabla in projekcijsko platno (1), demonstracijska miza z grafoskopom instalacijami: 220 V, računalniška mreža in internet (2), standardne šolske klopi z odpornejšo zgornjo ploščo, na kateri so po 4 vtičnice za 220 V (3), omare s ključavnicami za hranjene učil (5), vozički, miza, pult za pripravo poskusov s 6 vtičnicami za 220 V (7), Delovni pulti globine 1000 mm.

Na pultih so omarice s ključavnico za računalnike in polico z izvlečno tipkovnico. Računalnik je povezan v mrežo (8). V učilnici še je laboratorijsko korito (9) in demonstracijski računalnik na vozičku z namizno kamero WebCam. Dataskop je pritrjen na strop (11) Interaktivna tabla pa je pritrjena na premično magnetno tablo, Maecenas aucto.

Slika 1. Fizikalna učilnica

Načrt fizikalnice

Slika 2. Načrt fizikalnice

Električna napeljava je v skladu s predpisi (varovana s FID stikalom in stikali za zasilni izklop), elektro omarica, 6 vtičnic na demonstracijski mizi. Vodovodna napeljava je speljana do laboratorijskega korita s hladno in toplo vodo. V fizikalnici je računalniško omrežje in priključek za internet in telefon. Obstaja pa še antenski priklop za TV sprejemnik.

V fizikalnici je vsa protipožarna oprema v skladu s predpisi. Imamo tudi opremo za prvo pomoč. Omarica s kompletom za prvo pomoč vsebuje: izpiralko za oči, zaščitna očala s stransko zaščito za učitelja, laboranta in dijake, zaščitna sredstva, zaščitne rokavice za učitelja, laboranta in dijake, zaščitni zaslon, pleksi steklo. V posebno shranjevalno omaro shranjujemo nevarne snovi in posebne odpadke.

Fizikalni kabinet

Kabinet je opremljen z mizo za pripravo poskusov, z odporno delovno površino, s 6 električnimi vtičnicami in stikalom ter računalniško mrežo in internetnim priključkom. Delovni pult je globine 1000mm z izvlečno tipkovnico za pripravo poskusov z računalnikom. Na njej je 6 električnih vtičnic s stikalom. Računalniki v kabinetu so povezani v mrežo. Kabinet ima možnost popolne zatemnitve za izvajanje poskusov iz optike.