Home » Video predavanja

ASTRONOMIJA

ASTRONOMSKO OPAZOVANJE

 

(dan bo izbran glede na vreme)

Panorama Ptuj (na vrhu)

Informacije: kristina.pajek@guest.arnes.si

*z udeležbo na opazovanju pridobite 2 uri za OIV

 

Termini fizikalnega krožka

SKUPINA I (MEHANIKA) je vsak torek ob 7.10 v učilnici 7

SKUPINA II (TOPLOTA,  ELEKTRIKA ) je vsako drugo sredo ob 7.1o, zaćnemo januarja 2024.   

SKUPINA III (vsa poglavja), po dogovoru

Krožek poteka v učilnici 2.

Informacije na :

viktor.vidovic@guest.arnes.si

 

Video predavanja

Predavanja so nastajala v toku dveh šolskih let. So nelektorirana,  tudi z napakami, ki so nastale nehote zaradi neizkušenosti pisanja z elektronskim pisalom po premajhni tabli. So precej nepregledna. Marsikje manjka kakšna črka ali je napisana nečitljivo. Strokovnih napak, vsaj predvidevam, da jih ni. Nekatere naloge sicer  niso dokončane,  morda je rezultat tudi nepravilen, saj so računali dijaki, ki so prisostvovali predavanjem. Predavanja obsegajo splošni  gimnazijski program fizike, kjer imajo dijaki v predmetniku v 1., 2. in 3. letniku 2 uri fizike tedensko in v četrtem 4 ure. Kljub nepreglednosti, napakam, manjkajočim vejicam sem prepričan, da bodo v pomoč dijakom naše gimnazije. Uporaba teh zapiskov je namenjena predvsem dijakom, ki sicer redno obiskujejo pouk fizike in doma le dopolnijo svoje zapiske, v kolikor ne uspejo vsega zapisati med poukom. Pa tudi za tiste dijake, ki se zaradi poljubnih vzrokov ne morejo udeležiti pouka fizike.)

Merjenje

Videopredavanja za ćetrti letnik ( obvezno prijateljstvo na FB )

Kinematika, prosti pad, vodoravni met

Enakomerno kroženje

Enakomerno pospešeno kroženje