Home » Zgodovina gimnazije

Zgodovina gimnazije

Gimnazija Ptuj

Ustanovljena je bila leta 1869 in se je imenovala Steiermärkische Real- Untergymnasium in Pettau. Prvi dve leti je pouk potekal v stavbi na današnjem Vrazo

gimptuj

Slika 1. Gimnazija Ptuj na Prešernovi

vem trgu. Leta 1871 se je preimenovala v Steiermärkische Real Gymnasium in Pettau, leta 1899 pa v Kaiser Franc Joseph Landes-Gymnasium in Pettau. V letu 1900/01 so zgradili novo stavbo na današnji Prešernovi ulici, kjer je bila gimnazija vse do leta 1979, ko se je preselila v novo zgrajeni srednješolski center na Volkmerjevi cesti 19. Leta 1918 se je preimenovala v Državno realno gimnazijo kraljeviča Andreja v Ptuju, leta 1941 v Wolfram von Eschenbach Schule, Oberschule für Jungen in Pettau, leta 1945 se je imenovala Državna gimnazija v Ptuju, leta 1948 Gimnazija v Ptuju, leta 1966 Gimnazija Dušana Kvedra v Ptuju, od leta 1979 Gimnazija splošne in pedagoške smeri Dušan Kveder kot TOZD v Centru srednjega usmerjenega izobraževanja Ptuj.

Od leta 1981 se je imenovala Srednješolski center Ptuj – TOZD srednja družboslovna šola. Srednješolski center Dušana Kvedra, TOZD Srednja družboslovna, ekonomska in naravoslovno-matematična šola Jože Lacko pa od leta 1985 naprej. Leta 1989 se

presernova

Slika 2. Prešernova ulica

je preimenovala v Srednješolski center Dušana Kvedra Ptuj Naravoslovna in družboslovna šola, leta 1990 v Srednješolski center Ptuj Gimnazija Ptuj. Leta 2004 se je ponovno preimenovala v samostojni izobraževalno ustanovo Gimnazijo Ptuj.

ptuj_zrac_gim

Slika 3. Pogled na Gimnazijo Ptuj iz zraka

Gimnazija Ptuj danes

Kompleks nove gimnazije se navezuje na obstoječi šolski center in se nahaja za njim, na bregu potoka. Na razmeroma neugodnem, ozkem in nagnjenem zemljišču je arhitekt zasnoval objekt, ki se prične z večnamensko dvorano, nadaljuje s traktom učilnic, celoto pa zaključuje telovadnica. Vsaka stavba je obravnavana v skladu s svojo vsebino, kar je razvidno tudi pri obdelavi fasade. Fasada večnamenske dvorane je oblečena v baker, gimnazijo označujejo balkoni, telovadnico prekrivajo leseni brise-soleil-ji. Arhitekt je izkoristil padec terena, tako da imajo objekti na dovozni strani eno nadstropje delno vkopano. Predvsem trakt z učilnicami je rešen zelo domiselno, saj so na eni strani povezovalnega hodnika postavljene vzdolžno, na drugi strani proti hribu pa prečno. To je omogočilo uvedbo atrija, ki dovaja svetlobo v učilnice v kleti, hkrati pa omogoča osvetlitve hodnikov v nadstropjih. Arhitekturno oblikovanje je enostavno, čisto in skladno z uporabljenim materialom. Arhitekt je dokazal, da kvalitetne arhitekture ni mogoče doseči zgolj z dragocenimi materiali, temveč s pravilno uporabo elementov, ki so na voljo.

gimptujnova
Slika 4. Pogled gimnazije iz zahoda

Slika 4. Pogled gimnazije iz zahoda

 

gimnazij_notranjost
Slika 5. Notranjost nove gimnazije
gimnazija_hodnik

Slika 6. Hodnik v prvem nastropju